Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


25, 26 i 27 lutego 2020 r.
Przemówienia z dnia następnego