Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


25, 26 i 27 lutego 2020 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania