Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


12 i 13 listopada 2019 r.