Narzędzia:

Posiedzenie: 85. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 4 dzień


25, 26 września oraz 17 i 18 października 2019 r.