Narzędzia:

Posiedzenie: 84. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


30 i 31 sierpnia 2019 r.