Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


16 i 17 października 2013 r.