Narzędzia:

Posiedzenie: 83. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia 2019 r.