Narzędzia:

Posiedzenie: 81. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


26 czerwca 2019 r.