Narzędzia:

Posiedzenie: 73. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


13 i 14 lutego 2019 r.