Narzędzia:

Posiedzenie: 71. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


23 i 24 stycznia 2019 r.