Narzędzia:

Posiedzenie: 79. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


24 i 28 maja 2019 r.