Narzędzia:

Posiedzenie: 78. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


8 i 9 maja 2019 r.