Narzędzia:

Posiedzenie: 69. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


19 i 20 grudnia 2018 r.