Narzędzia:

Posiedzenie: 68. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


12, 13 i 14 grudnia 2018 r.