Narzędzia:

Posiedzenie: 67. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


21, 22 i 23 listopada 2018 r.