Narzędzia:

Posiedzenie: 65. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


26, 27 i 28 września 2018 r.