Narzędzia:

Posiedzenie: 39. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


19 i 20 września 2013 r.
Głosowania z dnia następnego