Narzędzia:

Posiedzenie: 64. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.