Narzędzia:

Posiedzenie: 62. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


27, 28 i 29 czerwca 2018 r.