Narzędzia:

Posiedzenie: 60. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


9, 10, 11, 15 i 16 maja 2018 r.