Narzędzia:

Posiedzenie: 61. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


6 i 7 czerwca 2018 r.