Narzędzia:

Posiedzenie: 57. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


6, 7 i 8 marca 2018 r.