Narzędzia:

Posiedzenie: 56. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


14 i 15 lutego 2018 r.