Narzędzia:

Posiedzenie: 55. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


31 stycznia 2018 r.