Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 3 dzień


7, 8 i 9 sierpnia 2013 r.