Narzędzia:

Posiedzenie: 53. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


19, 20 i 21 grudnia 2017 r.