Narzędzia:

Posiedzenie: 52. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.