Narzędzia:

Posiedzenie: 50. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


14 i 15 listopada 2017 r.