Narzędzia:

Posiedzenie: 49. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


9 i 10 listopada 2017 r.