Narzędzia:

Posiedzenie: 48. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


18 i 19 października 2017 r.