Narzędzia:

Posiedzenie: 47. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.