Narzędzia:

Posiedzenie: 45. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.