Narzędzia:

Posiedzenie: 45. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania
4
Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania