Narzędzia:

Posiedzenie: 37. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


11 i 12 lipca 2013 r.