Narzędzia:

Posiedzenie: 44. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


28 i 29 czerwca 2017 r.