Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


16 i 17 maja 2017 r.