Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


29 i 30 marca 2017 r.