Narzędzia:

Posiedzenie: 37. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


15 i 16 marca 2017 r.