Narzędzia:

Posiedzenie: 36. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


2 i 3 marca 2017 r.