Narzędzia:

Posiedzenie: 35. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


21, 22 i 24 lutego 2017 r.