Narzędzia:

Posiedzenie: 36. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


3 i 4 lipca 2013 r.