Narzędzia:

Posiedzenie: 34. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


1 lutego 2017 r.