Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


11 stycznia 2017 r.