Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


11 stycznia 2017 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania7
Ustawa budżetowa na rok 2017

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


8
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


9
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka


10
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


11
Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


12
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


13
Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


14
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Wniosek o odrzucenie projektu


15
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 285)

Wniosek o odrzucenie projektu


16
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 288)

Wniosek o przyjęcie projektu


17
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2017

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 285)

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 288)

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania