Narzędzia:

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


13,14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.