Narzędzia:

Posiedzenie: 31. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 6 dzień


28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.