Narzędzia:

Posiedzenie: 30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


15, 16 i 17 listopada 2016 r.