Narzędzia:

Posiedzenie: 30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


15, 16 i 17 listopada 2016 r.
Przemówienia z dnia następnego

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiaj po raz kolejny bawimy się w kotka i myszkę. Po raz kolejny zmieniamy porządek obrad i na chybcika wprowadzamy pod obrady nowe ustawy. Dziś jest to ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Takie zachowanie nie przystoi Wysokiej Izbie, nie licuje z powagą Senatu. Tak przecież nie można pracować. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i naprawdę powinniśmy zachowywać się racjonalnie i odpowiedzialnie.

Drodzy Senatorowie, projekt ustawy o sądach powszechnych wprowadza zmiany w 11 ustawach, kompletnie ze sobą niepowiązanych, czym narusza zasady dobrej legislacji. Jest to niedopuszczalne, gdyż nie respektuje on wymogów dotyczących stanowienia prawa. Tworzymy złe prawo. Ta ustawa to niestety nic innego jak kaganiec założony sędziom: będziecie posłuszni – będziecie pracować; będziecie niezależni – będą problemy. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że wprowadza się jawność oświadczeń majątkowych? Przecież już teraz sędziemu grożą wysokie kary za utajenie swojego majątku w oświadczeniu. Mamy przecież do tego odpowiednie służby. Jak również wytłumaczyć fakt, że wprowadza się nowe kary dla sędziów? Kto te kary będzie wymierzał? Wiadomo kto.

Ponadto ustawa daje prokuratorowi uprawnienia większe od uprawnień sądu. Prokurator może unieważnić wyrok sądu pierwszej instancji, jeżeli tylko złoży wniosek o wycofanie akt z sądu. Sąd musi obligatoryjnie oddać prokuratorowi akta, a ten będzie powtarzał postępowanie. Chcecie powtarzać postępowania dotyczące wielu spraw, które są już w sądach, co będzie prowadzić do przewlekłości tych postępowań. Z czego będziemy płacić kolejne kary w Strasburgu? Dlaczego chcecie, żeby polski wymiar sprawiedliwości był w jeszcze gorszym stanie? Dlaczego działacie przeciwko osobom poszkodowanym, które czekają na sprawiedliwe wyroki?

Partia rządząca od roku prowadzi walkę z sędziami, czy to z Trybunałem Konstytucyjnym, czy to teraz z sędziami powszechnymi. Dążycie do tego, aby kontrolować każdą dziedzinę życia obywateli. Ja naprawdę rozumiem, że jeżeli chodzi o sądy, to jest wiele spraw wymagających naprawy, że ustawa, przynamniej w założeniach, ma skracać przewlekłość postepowań, szczególnie tych o charakterze gospodarczym, ale procedowanie w ten sposób, szybko i niespójnie, oddanie w zasadzie pełnej kontroli nad sądami ministrowi sprawiedliwości, upublicznianie oświadczeń majątkowych sędziów i możliwość wymierzania kar i upomnień sędziom – to wszystko powoduje nasze obawy i sprawia, że ciężko uwierzyć, że to troska o dobro obywateli. Raczej jest to próba odegrania się na sędziach. Niestety jak zawsze stracą na tym obywatele.