Narzędzia:

Posiedzenie: 30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


15, 16 i 17 listopada 2016 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

5
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


6
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3


7
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


8
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 12


9
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


10
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 11


11
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


12
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


13
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


14
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


16
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


17
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


18
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


19
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


20
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


21
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


22
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


23
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


24
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


25
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


26
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


27
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania