Narzędzia:

Posiedzenie: 29. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


3 i 4 listopada 2016 r.